Uusi Pasila -uutiskirje / Maaliskuu 2015
30.
maaliskuuta
2015
Takaisin

Keski-Pasilan tilannekatsaus 24.3. sai asukkaat liikkeelle

Kahdensadan hengen auditorio vanhalla läänintalolla Ratapihantiellä täyttyi Ajankohtaista asiaa Keski-Pasilasta -tilaisuudessa tiistaina 24. maaliskuuta.

Tarjolla oli tietoa Keski-Pasilan kolmesta ensimmäisenä toteutettavasta alueesta eli keskustakorttelista, ratapihakortteleista ja tornialueesta, katujen ja kunnalistekniikan rakentamisesta ja suunnittelusta alueella, Triplan rakentamisen vaiheista sekä Pasilan aseman alueen uudistumisesta.

Helsinki-kanavalla on katsottavissa tallenne tilaisuudesta

Tilaisuuden esitysmateriaalit:

Pasilan katujen ja kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen / Jarkko Karttunen / Rakennusvirasto (PDF)

Keski-Pasilan kolme ensimmaisenä toteutettavaa aluetta / Niina Puumalainen / Kaupunginkanslia (PDF)

Mistä Triplan rakentaminen alkaa / Tapio Salo / YIT (PDF)

Pasilan aseman alue uudistuu / Vesa Erikkilä / Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy (PDF)

Kuva: Kimmo Brandt

Pasilassa tapahtuu vuonna 2015 

Joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyjä Pasilassa kesällä 2015

 • Raitiolinja 7A/7B on Pasilankadun rakennustöiden vuoksi poikkeusreitillä. Länsi-Pasilassa ja Pasilansillalla ei ole raitioliikennettä, raitiovaunuja korvaa bussi 7X, joka ajaa Länsi-Pasilan lenkin, sillan yli Itä-Pasilan puolelle ja Savonkadun–Nordenskiöldinkadun kautta Mannerheimintielle. (HSL tiedottaa tarkemmin huhtikuun alkupuolella).
 • Pasilankadun rakennustöistä aiheutuu mahdollisesti poikkeusjärjestelyjä myös bussilinjoille 58, 58B, 504, 505 ja 506.

Katu-, silta- ja tietyöt

 • Teollisuuskadun rakentaminen itäpäässä alkaa viikolla 10/2015, kävely-yhteys Sähköttäjänsillalla 31.5.2015.
 • Pasilankadun pohjoisosaa (Kyllikinportti–Veturitie) rakennetaan (YIT) 3/2015–31.8.2015. Katujärjestelymuutokset alkavat maaliskuun lopulla ja päättyvät elokuussa.
 • Uuden Pasilansillan kansi valetaan viikolla 15 (7.–9.4.). Betonia tuodaan paikalle kymmenellä autolla tunnissa, mikä vaikuttaa Veturitien liikenteeseen.
 • Uuden Pasilansillan rakentaminen jatkuu. Silta valmistuu alkusyksystä 2015. Pintarakenteet ja kiskot ovat valmiit elokuussa. Työllä ei ole suuria tai pitkäaikaisia liikennehaittoja. Viikolla 13 jalankulkuväylä kapenee muutamaksi päiväksi, kun jännepunoksia työnnetään sillan rakenteisiin.
 • Pasilankadun rakentaminen välillä Pasilan silta–Kyllikinportti alkaa viikolla 10/2015 (urakoitsijana Lemminkäinen), raitiotieliikenne katkaistaan kiskotöiden vuoksi ajaksi 1.6.–31.8.2015. Vanhan Veturitien liikenne siirretään Pasilankadulle viikolla 26/2015. Pasilankatu valmistuu 31.8.2015.
 • Teollisuuskadun ylittävä Sähköttäjänsilta katkaistaan koulujen kesäloman alettua 30.5.2015 jälkeen ja uusi silta on käytössä viimeistään 31.12.2016. Poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan lähempänä myös Eläintarhan ala-asteen kautta edelleen vanhemmille tiedotettavaksi.
 • Vanhan Pasilansillan perusparantaminen siltakannen alapuolisilla töillä alkaa kesä-heinäkuussa. Korjaustyöt kannen päällä alkavat syyskuussa.

Muut rakennustyöt

 • Metron työtunnelin rakentaminen on käynnissä, työn on tarkoitus valmistua 11.6.2015 mennessä. Työtunnelin louhintatyöt valmistuvat huhtikuussa.
 • Triplan patoseinätyöt alkavat toukokuussa.
 • Triplan kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen maankaivuutyöt alkavat syys-lokakuussa.

Suunnittelu ja asemakaavoitus

 • Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunki käynnistävät tornialueen kilpailun Helsinki High-risen syksyllä 2015.
 • Ratapihakortteleiden asemakaavaehdotusta käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa loppuvuonna 2015.
 • Veturitien, Firdonkadun ja Pasilansillan joukkoliikenneterminaalin katusuunnitelmat valmistuvat.

Lisäraide

 • Läntisen lisäraiteen ratasuunnitelma on nähtävillä ja lausunnoilla keväällä 2015. Ratasuunnitelma on tarkoitus hyväksyä kevään 2015 aikana.
 • Radan rakentamissuunnitelmat laaditaan 2015–2016.
 • Radan ensimmäinen rakennusvaihe on 2015–2017.
 • Toinen rakennusvaihe 2016–2020
  Koko rataosan silta- ja tukimuurirakenteet
Havainnekuva: 3D Render

Lisätietoja Pasilan uudistumisesta

Liikennehankkeet

 • Liikennevirasto, läntinen lisäraide: projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, puh. 0295 34 3596, jarmo.nirhamo (at) liikennevirasto.fi
 • HSL, joukkoliikennesuunnitelmat: liikennesuunnittelija Arto Siitonen, puh. 040 334 2597, arto.siitonen (at) hel.fi
 • HKL, joukkoliikenteen toteutus: kehittämispäällikkö Artturi Lähdetie, puh. 040 673 1602, artturi.lahdetie (at) hkl.hel.fi
 • HKL:n ratatyöt (raitioradat) kesällä 2015, käytännön töihin ja työjärjestelyihin liittyvät kysymykset:
  HKL-Infrapalvelut, ratatöiden valvoja Pertti Pihlajaoja, 09 310 35836
  HKL-Raitioliikenne Rata, työnjohtaja Jari Hartikainen, 09 310 70393 

Pasilan viestintäryhmä