Uusi Pasila -uutiskirje / Huhtikuu 2018
27.
huhtikuuta
2018
Takaisin
Havainnekuva joukkoliikenneterminaalista: Arkkitehdit Soini & Horto Oy

Pasilansillan joukkoliikenneterminaalin työt vaikuttavat liikenteeseen

Pasilansillan itään vievä ajoneuvo- ja joukkoliikenne sillan itäpäässä on siirtynyt yhdelle ajokaistalle 26. maaliskuuta 2018 alkaen. Muutoksesta aiheutuu haittaa joukkoliikenteelle sekä ajoneuvoliikenteelle.

Myös jalankulku- ja pyöräväylän linjaus muuttuu, mutta se säilyy samalla puolella siltaa.

Autoilijoita pyydetään välttämään liikennöintiä Pasilansillalla ja käyttämään vaihtoehtoisia kulkureittejä Nordenskiöldinkadun ja Hakamäentien kautta.

Järjestely kestää arviolta maaliskuulle 2019. Kesällä 2019 tehdään merkittäviä muutoksia raitiotiekiskojen linjauksille koko risteysalueella.

Erilaisia poikkeusjärjestelyjä on aseman edustan liikenteessä syksyyn 2019 asti, jolloin Pasilan uusi asema ja Tripla-kauppakeskus valmistuvat.

Joukkoliikenneterminaalin urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy. Hankkeessa Pasilansiltaa levennetään ja sen itäpäätä korjataan. Aseman edustalla siltaa levennetään noin 13 metrillä. Uusi joukkoliikenneterminaali tulee aseman edustalle uuden ja vanhan kannen päälle. Raitiovaunupysäkit rakennetaan terminaalin keskelle ja linja-autopysäkit reunoille.

Pasilankadun itäisin kaista suljettu liikenteeltä

Pasilankadulla Triplan työmaan kohdalla tehdään runkoon ja kunnallistekniikkaan liittyviä rakennustöitä. Nämä työt vaativat muun muassa kaivutöitä Pasilankadun itäisimmällä kaistalla, ja se on jouduttu toistaiseksi sulkemaan liikenteeltä.

Veturitiellä väliaikaiset liikennejärjestelyt

YIT Rakennus aloitti lokakuussa 2017 Veturitien eteläosan ensimmäisen vaiheen rakennusurakan Pasilansillan eteläpuolella. Rakennustyöt vaativat väliaikaisia liikennejärjestelyjä nykyisen Veturitien ja Pasilankadun eteläosissa.

Veturitie–Pasilankatu on muuttunut tällä alueella kokonaan 1 + 1 -kaistaiseksi. Tämä liikennejärjestely kestää kesäkuun 2018 loppuun saakka. Myös Pasilankadun ja uuden Veturitien risteysalueella on väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Kesäkuuhun 2018 saakka risteysalueella tehdään muutostöitä, ja liikennejärjestelyjä muutetaan risteysalueella töiden edetessä.

Veturitien työmaalla töitä tehdään arkisin kello 7–22 ja lauantaisin kello 7–18. Töistä aiheutuu jonkin verran melua. Meluavat työt ajoittuvat lokakuun 2017 ja toukokuun 2018 väliselle ajalle. Tällä hetkellä käynnissä ovat ankkuriporaus- ja porapaalutustyöt, jotka jatkuvat juhannukseen asti arkisin kello 7–22 ja tarvittaessa lauantaisin kello 7–18.

Koko Veturitien eteläosan rakennusurakan on määrä valmistua heinäkuussa 2019. Uusi Veturitie otetaan käyttöön samaan aikaan, kun uusi Pasilan asema ja Mall of Tripla avataan.

Huomattavia poikkeuksia lähijunaliikenteessä keskikesällä

Helsingin ratapihan toimivuuteen ja tehokkuuteen liittyvät ratatyöt vaikuttavat HSL-lähijunaliikenteeseen kesä-elokuussa 2018. Ratapihan laitimmaiset raideparit ovat vuorotellen poissa käytöstä. Työt aiheuttavat poikkeuksia Pasilan lähtöraiteilla. Tarkemmat tiedot aikataulumuutoksista voi tarkistaa myöhemmin HSL reittioppaasta ja VR:n matkahausta.

Pasilan Postipuistoon uusi asuinalue

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26. huhtikuuta Pasilan Postipuiston asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 5 700 asukkaalle. Entisen maaliikennekeskuksen alueelle rakennettavan asuinalueen kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen. Asemakaavan muutosalue rajoittuu Keskuspuistoon ja Ilmalan ratapiha-alueeseen.

Asuinalueesta on suunniteltu tehokkaasti rakennettua kerrostaloaluetta, jossa on umpikortteleita avoimine yhtenäisine sisäpihoineen. Kortteliin on mahdollista sijoittaa yhteisrakennus asukkaiden harraste-, kokoontumis- ja liikuntatoimintaa varten. Alueelle on tulossa myös kaksi korkeampaa 12- ja 15-kerroksista maanmerkkirakennusta. Alueen länsireunalla sijaitseva väylä Postintaival poistuu ja sen paikalle rakennetaan uusi kaupunginosapuisto.

Entisen maaliikennekeskuksen alueelta on purettu suurin osa rakennuksista. Alueen asfalttipinnat on poistettu ja maaperä kunnostettu.

Alueesta noin 95 prosenttia on kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Muut maanomistajat ovat Posti Kiinteistöt Oy, Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt. Rakentaminen käynnistyy jo ensi vuonna ja viimeiset rakennushankkeet aloitetaan 2024 alkaen.

Sähköttäjanpuistoa kunnostetaan

YIT kunnostaa Itä-Pasilassa sijaitsevan Sähköttäjänpuiston kesällä 2018. Puisto on suljettu rakennustöiden ajan.

Puiston korjaustyöt alkavat toukokuun lopussa ja kestävät elokuun alkuun. Työt tehdään kahdessa vaiheessa rakennusaikaisten haittojen vähentämiseksi. Työt aloitetaan koirapuistosta, joka suljetaan toukokuun lopussa. Heinäkuun alussa aloitetaan leikkipaikan korjaustyöt ja se on suljettu noin kuukauden.

YIT kunnostaa Sähköttäjänpuiston osana Suomi 100 -juhlavuotta. Puisto valittiin kunnostuskohteeksi Helsingin kaupungin ehdotuksesta.

Testaa pyöräparkki!

Triplaan tulee pysäköintipaikkoja yli 3 000 polkupyörälle. Pyöräpysäköinnistä suuri osa toteutetaan kaksikerroksisilla pyörätelineillä, joita voit testata väliaikaisen aseman vieressä Veturitorilla.

Anna palautetta telinemalleista älypuhelimen avulla: koodi ja ohjeet kyselyyn löytyvät telineiden luota seinäkyltistä.

YIT Tripla kysyy mielipidettä

YIT pyytää Uusi Pasila -uutiskirjeen lukijoita osallistumaan kyselyyn, jossa pyydetään palautetta Triplan työmaasta ja toiminnasta. Kyselyyn vastaaminen vie 5 minuuttia, ja vastauksia toivotaan tiistaihin 8.5.2018 mennessä.

Kyselyyn pääset tästä linkistä 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Tutkimuksen tekee YIT:n toimeksiannosta Prior Konsultointi Oy.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat johtava konsultti Jouni Kivikoski, Prior Konsultointi Oy, puh. 040 5186 796 ja viestintäpäällikkö Heidi Kauppinen, YIT Oyj, puh. 040 574 3170.

Kiitos palautteesta!